224232914256165
AnkaraFirmalar
temp
Facebook Twitter Gplus
advs1
advs2

İlk Türkçe Gazete Mısır'da Yayınlanmış!

İlk Türkçe Gazete Mısır'da Yayınlanmış!
3302 görüntüleme
advs12
advs11
Tarihte yayınlanan il Türkçe gazete bilinenin aksine Sultan II. Mahmut’un emriyle 1831’de basılan Takvim-i Vekayi değil, Vali Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından 1828’de Mısır’da yayımlanan Vakayi-i Mısriye’dir.
 Bu gazete, Anadolu’da değil, Mısır’da resmi vilayet gazetesi olarak basılmıştır. Yarısı Türkçe yarısı arapça olarak çıkarılan bu yayın organı, Mısır’ın Osmanlı Devleti’ne karşı etkin bir propaganda aracıydı.
Vakayi-i Mısriye, ilk çıkışında pek düzenli olmasa da genel olarak haftada bir çıkan gazete olarak değerlendirile bilir.Vakayi-i Mısriye 37x22 cm. boyutunda 4 sayfadan ibaretti. Her sayfa iki sütundan oluşmaktaydı sağda iki sütun Türkçe soldaki ise Arapça’ydı. Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı Mısır’ın resmi gazetesi olan Vakayi-i Mısriye, Vali Kavalalı Mehmet Ali Paşa idaresinin görüşlerini, yaptıklarını, hedeflerini yönetim kademelerine iletmeyi amaçlıyordu. İlk dönemlerinde 600 adet basılan Vakayi-i Mısriye, ilk çıkışından 17 yıl geçtikten sonra bile 1000 civarında aboneye sahip olabilmişti.
  Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul’da yayınlanan ilk gazete ise 1 Kasım 1831’ den itibaren Sultan  II. Mahmut’un emriyle basılan Takvim-i Vekayi olmuştur. Haftalık olarak yayımlanan ve Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Ermenice, Farsça, Fransızca, Rumca baskıları da yayımlanan gazetede resmi ilanlar ve gayri resmi duyurular dışında, iç ve dış gelişmelere ilişkin haberler de basılmaktaydı. Mecburi abone kaydı yöntemiyle olmakla birlikte, 3 binin üzerinde aboneye sahipti.
 Vakayi-i Mısriye, öncelikle Türkçe olarak keleme alınıp sonra Arapça’ ya çevrilen metinlerle birlikte Türkçe-Arapça basılması dolayısıyla ilk Türkçe gazete olarak kabul edilmektedir. Çoğu defa ilk Türkçe gazete diye nitelendirilen Takvim-i Vekayi’nin ondan farkı ise tamamıyla Türkçe olması yanında, günümüz Anadolu sınırları içinde yayınlanmış olması ve Vakayi-i Mısriye’ye göre daha çok etki bırakmasıdır.
 Takvim-i Vekayi resmi bir gazete olması dolayısıyla, makaleler esas olarak devletin görüşlerini yansıtıyordu. 1860’tan itibaren de sadece resmi duyurular ve kabul edilen yasa metinleri yayınlanır oldu.
 Dünyada ise ilk haber toplama ve yayma aracı olarak, Roma Senatosu’nca MÖ 59 yılında 2 bin kopya olarak çıkarılıp imparatorluğun değişik köşelerine dağıtılan Acta Diurna bilinir. Acta Diurna’yı okuma bilen Romalılar, bilmeyenlere yüksek sesle okuyarak, siyasi gelişmeler, toplumsal olaylar, gladyatör dövüşlerinin sonuçları gibi haberleri duyururdu.
 Süreli yayımlanan ilk gazeteler ise 17. Yüzyılın başlarında Almanya’nın bazı kentlerinde ve Belçika’nın Anvers şehrinde basılmıştır. Johann Carolus’un 1605 yılında Yayınladığı “aller Fümemmen und gedenckwürdigen Historien” adlı gazetesi, kağıt üzerine basılan ilk gazete kabul edilir.